Chemistry


lcd inverters
5CB in LCD เป็นเรื่องที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัจจุบัน LCD เข้ามามีบทบาทอย่างมากใจชีวิตของเราซึ่งเจ้าผลงานที่เหลือเชื่อนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานในกองทัพอังกฤษเพื่อทดแทนหน้าจอแสดงผล CRT ที่แสนจะใหญ่เทอะทะ ย้อนกลับไปในปี 1922 Georges Friedel ได้ค้นพบคุณสมบัติสามประเภทของวัสดุประเภทผลึกเหลว ต่อมาในปี1927 Vsevolod Frederiks ได้ค้นพบคุณสมบัติทางแสงของผลึกเหลวเพื่อใช้เปิดปิดแสงได้แต่มันยังไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในอุณหภูมิปรกติ แต่มา George Heilmeier และ ทีมงานของสถาบันวิจัย RCA Laboratories ได้สร้างอุปกรณ์แสดงผลที่ใช้เทคนิคการเปิดปิดแสงได้เป็นผลสำเร็จ แต่การทำงานของอุปกรณ์ชนิดนี้ก็ยังไม่เสถียร จนปี 1970  George William Gray และทีมนักวิจัยจาก University of Hull ได้ค้นพบสารสำคัญที่มีความเสถียรและสามารถทำงานได้ที่อุณภูมิปรกตินั่นคือสาร 4-Cyano-4′-pentylbiphenyl หรือสาร 5CB สารต้นแบบของ LCD ในปัจจุบัน ซึ่งคุณยังสามารถพบสารชนิดนี้ได้ในจอแสดงผลราคาถูกทั่่วไป ถึงถือได้ว่าการพบสาร 5CB เป็นสารที่นำเราสู่หน้าจอแสดงผลยุคใหม่ -8 <br /> 4-Cyano-4′-pentylbiphenyl   5CB in LCD Incredibly, plans for a flat-screen colour displays […]

Five Chemistry Inventions That Enabled The Modern World part:5/6(5CB in ...


Plastics is around us
Polythene Polythene หรือพลาสติก PE คือพลาสติกส่วนใหญ่ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน เราผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆจากพลาสติกPEถึงปีละ 80ล้านตันเลยทีเดียว เราทุกคนคุ้นเคยกับพลาสติก PE เป็นอย่างดีแต่จะมีใครรู้หรือไม่ว่าพลาสติก PE นี้มีจุดเริ่มต้นจากความบังเอิญถึงสองครั้ง เราพบพลาสติกครั้งแรกในปี 1898 โดยนักเคมีชาวเยอรมัน  Hans von Pechmann ซึ่งบังเอิญค้นพบจากการศึกษา Diazomethane หลังจากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นสารที่เกิดขึ้นจาก -CH2– สายยาวถูกเรียกในครั้งแรกว่า polymethylene ซึ่งกระบวนการที่ค้นพบนี้ไม่เป็นที่นิยมนักในการทำมาผลิตพลาสติกเพราะมีความซับซ้อน ต่อมาในปี 1933 EricFawcett และ Reginald Gibson ทีมนักวิจัยจากสถาบัน Imperial Chemical Industries (ICI) ได้พบกระบวนการผลิตจากการผสม ethylene และ benzaldehyde ภายใต้ความดันที่สูงมากๆ ซึ่งก็กระบวนการนี้ก็ไม่ง่ายนักที่จำนำมาผลิตเป็นอุตสาหกรรมจน Michael Perrin ได้พัฒนากระบวนการผลิตขึ้นสำเร็จในปี 1935 ซึ่งเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรม Low-density polyethylene (LDPE) ในปัจจุบัน     Polythene – the accidental […]

Five Chemistry Inventions That Enabled The Modern World part:4/6(Polythene)


Haber–Bosch process:nitrogen fixation
การผลิตแอมโมเนียโดยการตรึงไนโตรเจนของ Haber–Bosch process  ธาตุไนโตเจนมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อสารชีวเคมีซึ่งจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบสำคัญของ Chlorophyll ที่พืชใช้ในกระบวนการสังเคราห์ด้วยแสง หรือเป็นองค์ประกอบสำคัญในโครงสร้างของสารพันธุกรรม เช่น DNA, RNA, โปรตีน และอื่นๆ ถึงแม้ว่าธาตุไนโตรเจนจะเป็นธาตุทึ่พบมากที่สุดในอากาศที่เราหายใจถึงร้อยละเกือบแปดสิบเปอร์เซนต์ แต่เพราะก๊าซไนโตรเจนที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศนั้นเป็นก๊าซไนโตรเจนในอยู่ในรูปของ N2 ซึ่งเป็นก๊าซที่มีพันธะเคมีที่เข็งแรงมาก(Triple bond) เกิดปฏิกิริยาได้ยาก ทำให้พืชหรือสัตว์ทั้งหลายนั้นแทบจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนที่มีอยู่ในอากาศได้เลย อีกทั้งการเกิดปฏิกิริยากับก๊าซไฮโดรเจนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์นั้นก็ทำได้ยากเพราะเป็นปฏิกิริยาเคมีแบบ ย้อนกลับได้(Reversible reaction) ทำให้กระบวนการผลิดในระดับอุตสาหกรรมยิ่งเป็นไปได้ยากขึ้นไปอีก จึงทำให้การทำการเกษตรในสมัยก่อนนั้นถูกจำกัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการอาหารของมนุษย์ ซึ่งต่อมาในปี 1910  Fritz Haber และ Carl Bosch นักเคมีชาวเยอรมันได้ค้นพบกระบวนการในการตรึงไนโตรเจนเข้ากับก๊าซไฮโดรเจนกลายเป็นสารประกอบแอมโมเนีย โดยอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาจากโลหะ Ruthenium ภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูง ผ่านปฏิกิริยาเคมมี : N2 + 3 H2 ⇋ 2 NH3   (ΔH = −92.4 kJ·mol−1) ปัจจุบัน80%ของไนโตรเจนที่อยู่ในร่างกายของเรานั้นมาจากกระบวนการของ Haber–Bosch ทั้งสิ้น ดังนั้นกระบวนการง่ายๆทางเคมีอันนี้ทำให้เราสามารถผลิตปุ๋ยพืชทำให้เรามีอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของคน จึงถือได้ว่าการค้นพบนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากต่อการเพิ่มของของประชากรช่วงหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าแอมโมเนีย(ไนโตรเจน)จากกระบวนการ Haber process โดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกใช้ในอุตสาหกรรมทางการเกษตรแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง(1914-1918) แอมโมเนียจากกระบวนการนี้เป็นถือเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตระเบิดของเยอรมันนีและพันธมิตรสงครามของเยอรมันอีกด้วย  – Kru Ou๋ The Haber-Bosch […]

Five Chemistry Inventions That Enabled The Modern World part:3/6(Ammonia)The discovery of Penicillin
เพนิซิลลิน ยาในกลุ่มของยาปฏิชีวนะนี้ได้ช่วยชีวิตของเราไว้ หากไร้ซึ่งยานี้เพียงแค่อาการบาดเจ็บเล็กน้อยก็สามารถรุกรามได้อย่างรุนแรง ตัวยาเพนิซิลลินนี้ถูกค้นโดยบังเอิญในปี 1928 โดย Alexander Fleming ในฐานะผู้ค้นพบตัวยาเพนิซิลลินจากการสังเกตุการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในจานเพาะเชื้อที่มีเชื้อรา Penicillium rubens เจริญอยู่ โดยพบว่าเชี้อรานี้จะผลิตยาเพนิซิลลินออกมาระงับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่อยู่ใกล้เคียง ถึงแม้ว่า Alexander Fleming จะเป็นผู้ค้นพบแต่ก็ไม่สามารถหาวิธีการสกัดยาเพนิซิลลินนี้อออกมาในปริมาณที่สามารถใช้งานได้จนกระทั่งปี 1939 Howard Florey และทีมก็สามารถค้นคว้าหาวิธีในการสกัดตัวยาเพนิซิลลินออกมาในปริมาณมาก ซึ่งได้ช่วยชีวิตทหารในสงครามโลกครั้งที่สองให้รอดชีวิตได้เป็นจำนวนมากถึงแม้ว่ากระบวนการผลิตตัวยานั้นจะผลิตจากอ่างอาบน้ำ ถังนมและชั้นวางหนังสือก็ตาม – Kru Ou๋ Penicillin There’s a good chance that penicillin has saved your life. Without it, a prick from a thorn or sore throat can easily turn fatal. Alexander Fleming generally gets the credit for penicillin […]

Five Chemistry Inventions That Enabled The Modern World part:2/6(Penicillin)


Five chemistry inventions that enabled the modern world
รู้หรือไม่ว่ามนุษย์พบวิธีการสังเคราะห์ ammonia ขึ้นในปี 1918 โดย Fritz Haber ทำให้เราสามารถผลิตอาหารเลี้ยงคนทั่วโลกได้ และ การค้นพบวิธีสังเคราะห์ polythene พลาสติกที่มนุษย์ใช้มากที่สุดนั้นเราค้นพบมันโดยบังเอิญ แล้วสารเคมีอื่นๆมนุษย์เราค้นพบอย่างไร เรามาทำความรู้จัก5สารเคมีที่นำเราสู่โลกยุคใหม่กันนะครับ – Kru Ou๋ Did you know that the discovery of a way to make ammonia was the single most important reason for the world’s population explosion from 1.6 billion in 1900 to 7 billion today? Or that polythene, the world’s most common […]

Five Chemistry Inventions That Enabled The Modern World part:1/6