Pi Day


Π(Pi) Day

ในวันจันทร์นี้อาจเป็นวันที่แสนธรรมดาสำหรับคนทั่วไป แต่สำหรับนักคณิตศาสตร์แล้วมันเป็นวันที่มีความพิเศษทางตัวเลขอย่างมากวันหนึ่งเพราะวันนี้คือ March 14(3.14) แถมมันยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของ Albert Einstein นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลกอีกด้วย ดังนั้นในวันนี้ที่ต่างๆก็อาจมีการร่วมกันฉลองวันที่พิเศษนี้ในรูปแบบที่น่ารักต่างๆเช่น

  1. ใส่เสื้อสัญลักษณ์เก๋ๆ1. ใส่เสื้อสัญลักษณ์ PI
  2. ทานพายซะหน่อยจะพายอะไรก็ได้2.ทานพายซะหน่อย
  3. จะทานพายทั้งที่ถ้าจะให้พีคทานมันตอนบ่ายโมงห้าสิบเก้านาทีเลยจะได้เป็น 3.14.1.593. ทานมันตอนบ่ายโมงห้าสิบเก้านาทีนี่แหละพีค

เหตุผลที่ทำให้ Π(Pi) นั้นสำคัญเพราะ Π(Pi) เป็นเลขอตรรกยะ(irration number) ที่เกิดจากอัตราส่วนของเส้นรอบวงของวงกลมต่อความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวมันเองโดยตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่คงที่ไม่ว่าวงกลมนั้นจะใหญ่หรือเล็กก็ตาม

ดังนั้นวันนี้นอกเหนือจากการใส่ลูกเล่นให้วันที่แสนธรรมดาเป็นวันที่สนุกขึ้นแล้วยังจะช่วยให้เราได้มีโอกาสจดจำคุณสมบัติสำคัญของ Π(Pi) ได้อีกทางหนึ่งด้วย

Pi-unrolled-720

reference