Kru Ou*


Π(Pi) Day ในวันจันทร์นี้อาจเป็นวันที่แสนธรรมดาสำหรับคนทั่วไป แต่สำหรับนักคณิตศาสตร์แล้วมันเป็นวันที่มีความพิเศษทางตัวเลขอย่างมากวันหนึ่งเพราะวันนี้คือ March 14(3.14) แถมมันยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของ Albert Einstein นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลกอีกด้วย ดังนั้นในวันนี้ที่ต่างๆก็อาจมีการร่วมกันฉลองวันที่พิเศษนี้ในรูปแบบที่น่ารักต่างๆเช่น ใส่เสื้อสัญลักษณ์เก๋ๆ ทานพายซะหน่อยจะพายอะไรก็ได้ จะทานพายทั้งที่ถ้าจะให้พีคทานมันตอนบ่ายโมงห้าสิบเก้านาทีเลยจะได้เป็น 3.14.1.59 เหตุผลที่ทำให้ Π(Pi) นั้นสำคัญเพราะ Π(Pi) เป็นเลขอตรรกยะ(irration number) ที่เกิดจากอัตราส่วนของเส้นรอบวงของวงกลมต่อความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวมันเองโดยตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่คงที่ไม่ว่าวงกลมนั้นจะใหญ่หรือเล็กก็ตาม ดังนั้นวันนี้นอกเหนือจากการใส่ลูกเล่นให้วันที่แสนธรรมดาเป็นวันที่สนุกขึ้นแล้วยังจะช่วยให้เราได้มีโอกาสจดจำคุณสมบัติสำคัญของ Π(Pi) ได้อีกทางหนึ่งด้วย reference http://www.piday.org/ http://www.wikihow.com/

Pi Day


lcd inverters
5CB in LCD เป็นเรื่องที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัจจุบัน LCD เข้ามามีบทบาทอย่างมากใจชีวิตของเราซึ่งเจ้าผลงานที่เหลือเชื่อนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานในกองทัพอังกฤษเพื่อทดแทนหน้าจอแสดงผล CRT ที่แสนจะใหญ่เทอะทะ ย้อนกลับไปในปี 1922 Georges Friedel ได้ค้นพบคุณสมบัติสามประเภทของวัสดุประเภทผลึกเหลว ต่อมาในปี1927 Vsevolod Frederiks ได้ค้นพบคุณสมบัติทางแสงของผลึกเหลวเพื่อใช้เปิดปิดแสงได้แต่มันยังไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในอุณหภูมิปรกติ แต่มา George Heilmeier และ ทีมงานของสถาบันวิจัย RCA Laboratories ได้สร้างอุปกรณ์แสดงผลที่ใช้เทคนิคการเปิดปิดแสงได้เป็นผลสำเร็จ แต่การทำงานของอุปกรณ์ชนิดนี้ก็ยังไม่เสถียร จนปี 1970  George William Gray และทีมนักวิจัยจาก University of Hull ได้ค้นพบสารสำคัญที่มีความเสถียรและสามารถทำงานได้ที่อุณภูมิปรกตินั่นคือสาร 4-Cyano-4′-pentylbiphenyl หรือสาร 5CB สารต้นแบบของ LCD ในปัจจุบัน ซึ่งคุณยังสามารถพบสารชนิดนี้ได้ในจอแสดงผลราคาถูกทั่่วไป ถึงถือได้ว่าการพบสาร 5CB เป็นสารที่นำเราสู่หน้าจอแสดงผลยุคใหม่ -8 <br /> 4-Cyano-4′-pentylbiphenyl   5CB in LCD Incredibly, plans for a flat-screen colour displays […]

Five Chemistry Inventions That Enabled The Modern World part:5/6(5CB in ...


Plastics is around us
Polythene Polythene หรือพลาสติก PE คือพลาสติกส่วนใหญ่ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน เราผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆจากพลาสติกPEถึงปีละ 80ล้านตันเลยทีเดียว เราทุกคนคุ้นเคยกับพลาสติก PE เป็นอย่างดีแต่จะมีใครรู้หรือไม่ว่าพลาสติก PE นี้มีจุดเริ่มต้นจากความบังเอิญถึงสองครั้ง เราพบพลาสติกครั้งแรกในปี 1898 โดยนักเคมีชาวเยอรมัน  Hans von Pechmann ซึ่งบังเอิญค้นพบจากการศึกษา Diazomethane หลังจากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นสารที่เกิดขึ้นจาก -CH2– สายยาวถูกเรียกในครั้งแรกว่า polymethylene ซึ่งกระบวนการที่ค้นพบนี้ไม่เป็นที่นิยมนักในการทำมาผลิตพลาสติกเพราะมีความซับซ้อน ต่อมาในปี 1933 EricFawcett และ Reginald Gibson ทีมนักวิจัยจากสถาบัน Imperial Chemical Industries (ICI) ได้พบกระบวนการผลิตจากการผสม ethylene และ benzaldehyde ภายใต้ความดันที่สูงมากๆ ซึ่งก็กระบวนการนี้ก็ไม่ง่ายนักที่จำนำมาผลิตเป็นอุตสาหกรรมจน Michael Perrin ได้พัฒนากระบวนการผลิตขึ้นสำเร็จในปี 1935 ซึ่งเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรม Low-density polyethylene (LDPE) ในปัจจุบัน     Polythene – the accidental […]

Five Chemistry Inventions That Enabled The Modern World part:4/6(Polythene)Haber–Bosch process:nitrogen fixation
การผลิตแอมโมเนียโดยการตรึงไนโตรเจนของ Haber–Bosch process  ธาตุไนโตเจนมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อสารชีวเคมีซึ่งจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบสำคัญของ Chlorophyll ที่พืชใช้ในกระบวนการสังเคราห์ด้วยแสง หรือเป็นองค์ประกอบสำคัญในโครงสร้างของสารพันธุกรรม เช่น DNA, RNA, โปรตีน และอื่นๆ ถึงแม้ว่าธาตุไนโตรเจนจะเป็นธาตุทึ่พบมากที่สุดในอากาศที่เราหายใจถึงร้อยละเกือบแปดสิบเปอร์เซนต์ แต่เพราะก๊าซไนโตรเจนที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศนั้นเป็นก๊าซไนโตรเจนในอยู่ในรูปของ N2 ซึ่งเป็นก๊าซที่มีพันธะเคมีที่เข็งแรงมาก(Triple bond) เกิดปฏิกิริยาได้ยาก ทำให้พืชหรือสัตว์ทั้งหลายนั้นแทบจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนที่มีอยู่ในอากาศได้เลย อีกทั้งการเกิดปฏิกิริยากับก๊าซไฮโดรเจนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์นั้นก็ทำได้ยากเพราะเป็นปฏิกิริยาเคมีแบบ ย้อนกลับได้(Reversible reaction) ทำให้กระบวนการผลิดในระดับอุตสาหกรรมยิ่งเป็นไปได้ยากขึ้นไปอีก จึงทำให้การทำการเกษตรในสมัยก่อนนั้นถูกจำกัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการอาหารของมนุษย์ ซึ่งต่อมาในปี 1910  Fritz Haber และ Carl Bosch นักเคมีชาวเยอรมันได้ค้นพบกระบวนการในการตรึงไนโตรเจนเข้ากับก๊าซไฮโดรเจนกลายเป็นสารประกอบแอมโมเนีย โดยอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาจากโลหะ Ruthenium ภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูง ผ่านปฏิกิริยาเคมมี : N2 + 3 H2 ⇋ 2 NH3   (ΔH = −92.4 kJ·mol−1) ปัจจุบัน80%ของไนโตรเจนที่อยู่ในร่างกายของเรานั้นมาจากกระบวนการของ Haber–Bosch ทั้งสิ้น ดังนั้นกระบวนการง่ายๆทางเคมีอันนี้ทำให้เราสามารถผลิตปุ๋ยพืชทำให้เรามีอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของคน จึงถือได้ว่าการค้นพบนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากต่อการเพิ่มของของประชากรช่วงหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าแอมโมเนีย(ไนโตรเจน)จากกระบวนการ Haber process โดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกใช้ในอุตสาหกรรมทางการเกษตรแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง(1914-1918) แอมโมเนียจากกระบวนการนี้เป็นถือเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตระเบิดของเยอรมันนีและพันธมิตรสงครามของเยอรมันอีกด้วย  – Kru Ou๋ The Haber-Bosch […]

Five Chemistry Inventions That Enabled The Modern World part:3/6(Ammonia)


The discovery of Penicillin
เพนิซิลลิน ยาในกลุ่มของยาปฏิชีวนะนี้ได้ช่วยชีวิตของเราไว้ หากไร้ซึ่งยานี้เพียงแค่อาการบาดเจ็บเล็กน้อยก็สามารถรุกรามได้อย่างรุนแรง ตัวยาเพนิซิลลินนี้ถูกค้นโดยบังเอิญในปี 1928 โดย Alexander Fleming ในฐานะผู้ค้นพบตัวยาเพนิซิลลินจากการสังเกตุการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในจานเพาะเชื้อที่มีเชื้อรา Penicillium rubens เจริญอยู่ โดยพบว่าเชี้อรานี้จะผลิตยาเพนิซิลลินออกมาระงับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่อยู่ใกล้เคียง ถึงแม้ว่า Alexander Fleming จะเป็นผู้ค้นพบแต่ก็ไม่สามารถหาวิธีการสกัดยาเพนิซิลลินนี้อออกมาในปริมาณที่สามารถใช้งานได้จนกระทั่งปี 1939 Howard Florey และทีมก็สามารถค้นคว้าหาวิธีในการสกัดตัวยาเพนิซิลลินออกมาในปริมาณมาก ซึ่งได้ช่วยชีวิตทหารในสงครามโลกครั้งที่สองให้รอดชีวิตได้เป็นจำนวนมากถึงแม้ว่ากระบวนการผลิตตัวยานั้นจะผลิตจากอ่างอาบน้ำ ถังนมและชั้นวางหนังสือก็ตาม – Kru Ou๋ Penicillin There’s a good chance that penicillin has saved your life. Without it, a prick from a thorn or sore throat can easily turn fatal. Alexander Fleming generally gets the credit for penicillin […]

Five Chemistry Inventions That Enabled The Modern World part:2/6(Penicillin)


Five chemistry inventions that enabled the modern world
รู้หรือไม่ว่ามนุษย์พบวิธีการสังเคราะห์ ammonia ขึ้นในปี 1918 โดย Fritz Haber ทำให้เราสามารถผลิตอาหารเลี้ยงคนทั่วโลกได้ และ การค้นพบวิธีสังเคราะห์ polythene พลาสติกที่มนุษย์ใช้มากที่สุดนั้นเราค้นพบมันโดยบังเอิญ แล้วสารเคมีอื่นๆมนุษย์เราค้นพบอย่างไร เรามาทำความรู้จัก5สารเคมีที่นำเราสู่โลกยุคใหม่กันนะครับ – Kru Ou๋ Did you know that the discovery of a way to make ammonia was the single most important reason for the world’s population explosion from 1.6 billion in 1900 to 7 billion today? Or that polythene, the world’s most common […]

Five Chemistry Inventions That Enabled The Modern World part:1/6พวกเราต่างเคยได้ยิ่งเรื่องเล่ามาว่าน้ำวนในซีกโลกเหนือจะหมุนวนทวนเข็มนาฬิกา แต่ใจซีกโลกใต้น้ำวนจะหมุนวนทิศตามเข็มนาฬิกาเพราะผลจาก Coriolis effect แต่บ้างก็ว่าไม่ใช่แต่เป็นเพราะรูปร่างของภาชนะบรรจุน้ำแล้วฝ่ายไหนละที่ถูกต้อง เพื่อตอบคำถามนี้ Derek and Dustin ได้ร่วมมือกันสร้างวีดีโดขึ้นคู่หนึ่งจากสองซีกโลก โดยการเปิดวีดีโอสองชุดด้านล่านี้พร้อมๆกัน เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับ -Kru Ou๋ We’re all told as kids that water in the northern hemisphere flows counterclockwise, whereas in the southern hemisphere it flows clockwise. This, people often say, is due to something called the Coriolis effect. But as you get older, […]

Coriolis effect