FAQ


  1. Home
  2. About
  3. FAQ

ควินท์คิดค่าเรียนตามจำนวนที่เรียนจริง โดยแบ่งชำระเป็นรอบเดือน และ กำหนดเก็บค่าเรียนล่วงหน้าทุกตอนต้นเดือนก่อนตารางเรียนในเดือนนั้นๆ การชำระสามารถทำได้โดยการโอนผ่านธนาคาร หรือชำระเป็นเงินสดได้ที่เคาท์เตอร์ควินท์

หากไม่สะดวกที่จะเข้าเรียน น้องๆ สามารถงดเรียนได้โดยการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (ก่อน 17:00 น) ซึ่งค่าเรียนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกยกยอดไปในเดือนถัดไป หากมีการลาหยุดกระทันหัน (ลาหยุดในวันเรียน หรือ หลัง 17:00 ในวันก่อนหน้า) จะถูกคิดค่าเรียนเต็มจำนวน

หากไม่สบายกะทันหันและแจ้งยกเลิกในวัน หากมีใบรับรองแพทย์ ค่าเรียนจะไม่ถูกจัดเก็บ แต่หากไม่มีใบรับรองแพทย์ ค่าเรียนจะถูกจัดเก็บหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูผู้สอน

ควินท์เปิดทำการสอนทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ ไม่เว้นวัดหยุดราชการ (ยกเว้นวันสงกรานต์ วันปีใหม่ และวันสิ้นปี) เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนอย่างต่อเนื่อง

ควินท์เปิดตั้งแต่ 8:00 – 20:00 น. สามารถนัดเรียนได้ทุกวันในช่วงเวลา 8:00-20:00 น. แต่หากต้องการเรียนเช้าก่อน 8:00 หรือหลัง20:00 น. จะต้องทำการติดต่อกับครูผู้สอนเป็นกรณีพิเศษอีกครั้ง

Quint Office เปิดในบริการในช่วง 10:00-19:00 น. ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ โดยติดต่อได้หลายช่องทางคือ

ปกติควินท์จะเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว หากน้องๆ อยากเรียนเป็นกลุ่มจะกำหนดให้เป็นกลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 2-3 คนเท่านั้น เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพที่สุด และน้องๆ ต้องจัดกลุ่มมากันเอง

สำหรับน้องๆ ที่เป็นนักเรียนควินท์ เอกสารประกอบการเรียนและข้อสอบแจกให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติม แต่สำหรับวิชาที่ไม่ได้ลงเรียน หรือสำหรับเพื่อนๆ ของน้องที่ไม่ได้เรียนที่ควินท์ สามารถซื้อข้อสอบได้ที่เคาท์เตอร์ควินท์เช่นกัน

น้องๆ สามารถเปลี่ยนวันเรียนหรือขอนัดชดเชยได้ แต่ต้องทำการนัดวันชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงกับเจ้าหน้าที่ควินท์ ก่อนวันเรียนในตารางเดิมเท่านั้น

หากต้องการวางแผนการเรียน ไม่เข้าใจในหลักสูตรอินเตอร์ หรือ ต้องการเปลี่ยนจากหลักสูตรจากไทยไปหลักสูตรอินเตอร์ สามารถขอคำปรึกษาได้โดยการโทรนัดล่วงหน้าได้ฟรี ไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ควินท์ขอสงวนสิทธิให้บริการสมัครสอบ IGCSE นอกโรงเรียนกับนักเรียนที่เรียนกับควินท์เท่านั้น โดยติดต่อขอสมัครสอบด้วยการยื่นเอกสารได้ที่เคาท์เตอร์ควินท์ตามวันเวลาที่กำหนด

เพื่อให้การเรียนที่ควินท์อย่างมีความสุข ควินท์มีบริการขนม และเครื่องดื่มให้น้องๆ ระหว่างเรียน เรียนไปอิ่มไปกันเลยทีเดียว

REQUEST A FREE CONSULTATION

    สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

    %d bloggers like this: