2017_June_Uint1_qp      2017_June_Uint1_ms

2017_June_Uint2_qp      2017_June_Uint2_ms

2017_June_Uint3_qp      2017_June_Uint3_ms

2017_June_Uint4_qp      2017_June_Uint4_ms

2017_June_Uint5_qp      2017_June_Uint5_ms

2017_June_Uint6_qp      2017_June_Uint6_ms

 

2016_June_Uint1_qp      2016_June_Uint1_ms

2016_June_Uint2_qp      2016_June_Uint2_ms

2016_June_Uint3_qp      2016_June_Uint3_ms

2016_June_Uint4_qp      2016_June_Uint4_ms

2016_June_Uint5_qp      2016_June_Uint5_ms

2016_June_Uint6_qp      2016_June_Uint6_ms

 

2015_June_Uint1_qp      2015_June_Uint1_ms

2015_June_Uint2_qp      2015_June_Uint2_ms

2015_June_Uint3_qp      2015_June_Uint3_ms

2015_June_Uint4_qp      2015_June_Uint4_ms

2015_June_Uint5_qp      2015_June_Uint5_ms

2015_June_Uint6_qp      2015_June_Uint6_ms

 

2014_June_Uint1_qp      2014_June_Uint1_ms

2014_June_Uint2_qp      2014_June_Uint2_ms

2014_June_Uint3_qp      2014_June_Uint3_ms

2014_June_Uint4_qp      2014_June_Uint4_ms

2014_June_Uint5_qp      2014_June_Uint5_ms

2014_June_Uint6_qp      2014_June_Uint6_ms

 

2013_June_Uint1_qp      2013_June_Uint1_ms

2013_June_Uint2_qp      2013_June_Uint2_ms

2013_June_Uint3_qp      2013_June_Uint3_ms

2013_June_Uint4_qp      2013_June_Uint4_ms

2013_June_Uint5_qp      2013_June_Uint5_ms

2013_June_Uint6_qp      2013_June_Uint6_ms

2013_Jan_Uint1_qp        2013_Jan_Uint1_ms

2013_Jan_Uint6_qp        2013_Jan_Uint6_ms

 

2012_June_Uint1_qp      2012_June_Uint1_ms

2012_June_Uint2_qp      2012_June_Uint2_ms

2012_June_Uint3_qp      2012_June_Uint3_ms

2012_June_Uint4_qp      2012_June_Uint4_ms

2012_June_Uint5_qp      2012_June_Uint5_ms

2012_June_Uint6_qp      2012_June_Uint6_ms

2012_Jan_Uint1_qp        2012_Jan_Uint1_ms

2012_Jan_Uint6_qp        2012_Jan_Uint6_ms

 

2011_June_Uint1_qp      2011_June_Uint1_ms

2011_June_Uint2_qp      2011_June_Uint2_ms

2011_June_Uint3_qp      2011_June_Uint3_ms

2011_June_Uint4_qp      2011_June_Uint4_ms

2011_June_Uint5_qp      2011_June_Uint5_ms

2011_June_Uint6_qp      2011_June_Uint6_ms

2011_Jan_Uint1_qp        2011_Jan_Uint1_ms

2011_Jan_Uint6_qp        2011_Jan_Uint6_ms

 

2010_June_Uint1_qp      2010_June_Uint1_ms

2010_June_Uint2_qp      2010_June_Uint2_ms

2010_June_Uint3_qp      2010_June_Uint3_ms

2010_June_Uint4_qp      2010_June_Uint4_ms

2010_June_Uint5_qp      2010_June_Uint5_ms

2010_June_Uint6_qp      2010_June_Uint6_ms

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม